Nawigacja

 

Projekt Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica

RPDS. 10.02.02-02-0030/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Okres realizacji: październik 2019 - kwiecień 2021
Cele: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie: TIK, języków obcych, nauk przyrodniczo - matematycznych, kreatywności.

W ramach projektu zaplanowano:

 • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK

 • realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I - VIII:
  • dydaktyczno - wyrównawczych,
  • rozwijających uzdolnienia,
  • pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 • wyjazdy: Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Mikołaja Kopernika w Warszawie, Karkonosze.


W związku z tym przekazano uczniom DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu (na jego podstawie komisja rekrutacyjna będzie prowadzić postępowanie rekrutacyjne i tworzyć listy uczestników).

 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (bez tego dokumentu kandydat nie może uczestniczyć w projekcie).

 3. Oświadczenie uczestnika projektu (najobszerniejszy – o tym, że wiadomo Państwu, kto jest Administratorem danych i jakie przysługują Wam w związku z tym prawa).

 4. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (niewyrażenie zgody nie oznacza braku możliwości udziału dziecka w projekcie).


FORMULARZ REKRUTACYJNY dotyczy UCZNIA, ale na wszystkich dokumentach podpisują się Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na tym etapie rekrutacji osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy to kandydat.
Złożenie w/w. dokumentów nie gwarantuje jeszcze udziału w projekcie.

- Więcej informacji o projekcie na stronie http://fundacjafone.pl/
- Dokumenty rekrutacyjne - uczeń do pobrania ze strony http://fundacjafone.pl/dokumenty-do-pobrania/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

TERMIN

 

ZAJĘCIA

PROWADZĄCY

SALA

PONIEDZIAŁEK

Lekcja 0.
7.10 – 7.55

Odkrywam świat- kółko z geografii

Izabela Wlazło

110

Zajęcia rozwijające z matematyki

Bożena Nobis

112

Lekcja 4.
10.45 – 11.30

Lubię liczyć – zajęcia rozwijające z matematyki

Alicja Pelc

Łącznik
01 -02

Lekcja 5.
11.50 – 12.35

Jak liczyć? zajęcia wyrównawcze z matematyki

Małgorzata Piórkowska

Łącznik
01 -02

WTOREK

Lekcja 0.
7.10 – 7.55

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Katarzyna Rogala – Łach

104

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Karolina Kownacka

5

Lekcja 3.
9.50 – 10.35

Zajęcia rozwijające z matematyki

Gabriela Stawińska

biblioteka

Lekcja 3.
9.40 – 10.40

Terapia logopedyczna

Anna Jajor – Morawiec

07

Lekcja 4.
10.45 – 11.30

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zdzisława Chmura

Łącznik
01 -02

Lekcja 4.
10.40 – 11.40

Terapia logopedyczna

Anna Jajor – Morawiec

07

Lekcja 5.
11.50 – 12.35

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Krystyna Szewc

Łącznik
01 -02

Lekcja 6.
12.50 – 13.35

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
grupa 1

Janina Mazur

6

Lekcja 7.
13.45 – 14.30

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
grupa 2

Janina Mazur

6

Lekcja 8.
14.40 – 15.25

Jestem świetnym strategiem – zajęcia w zakresie TIK

Krystyna Boraczewska

109

ŚRODA

Lekcja 4.
10.40 – 11.40

Zajęcia uczące uczenia się

Bożena Roemer

113

Lekcja 6.
12.50 – 13.35

Klub Przyrodnika

Danuta Dudek

Łącznik
01 -02

Lekcja 7.
13.45 – 14.30

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Agata Jędrzejczak

Łącznik
01 -02

Zajęcia wyrównawcze przyrodnicze – biologia

Izabela Skotnicka

110

Lekcja 8.
14.40 – 15.25

Język polski dla cudzoziemców

Beata Wrzeszcz

6

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Iwona Halicka

110

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

Renata Kropidłowska

00

CZWARTEK

Lekcja 0.
7.10 – 7.55

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Bożena Nobis

112

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

Marta Florczyk

06

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Anna Ilba

4

Lekcja 5.
11.50 – 12.35

Zajęcia rozwijające z matematyki

Marietta Głuch

Łącznik
01 -02

Lekcja 8.
14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Mariola Zaryczna

104

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Gabriela Stawińska

4

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Renata Kropidłowska

00

Zajęcia wyrównawcze przyrodnicze – biologia

Magdalena Ryng

6

PIĄTEK

Lekcja 2.
8.55 – 9.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Katarzyna Roemer – Tomczyk

10

Lekcja 4.
10.45 – 11.30

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Anna Telatyńska

Łącznik
01 -02

Lekcja 5.
11.50 – 12.35

Jestem świetnym strategiem – zajęcia w zakresie TIK

Monika Walkowiak

Łącznik
01 -02

Lekcja 6.
12.50 – 13.35

Zajęcia korekcyjno – komensacyjne

Katarzyna Roemer – Tomczyk

10

Lekcja 8.
14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Justyna Hołyńska

8

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
  ul. Kolejowa 8
  55-002 Kamieniec Wrocławski
 • 71 318 55 95

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK   7.30 – 15.30
WTOREK                7.30 – 15.30
ŚRODA                     7.30 – 17.00
CZWARTEK            7.30 – 15.30
PIĄTEK                   7.30 – 15.30

liczba odwiedzin: 622746