Nawigacja

Osiągnięcia szkolne

 

Konkurs plastyczno-historyczny
„3 Maj sukces naszych przodków”
„Wiwat król, wiwat sejm, wiwat wszystkie stany”

Upamiętniając rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, klasy gimnazjalne naszej szkoły, w ramach lekcji plastyki, wzięli udział w konkursie plastyczno-historycznym pt. „3 Maj sukces naszych przodków”. W ramach konkursu powstało wiele dojrzałych i przemyślanych prac plastycznych. Na kartach papieru pojawiły się polskie insygnia koronacyjne, fragmenty map i ustaw, barwy i godło Polski. Uczniowie używając metafor i symboli z dumą i patriotycznym duchem godnie podkreślili wagę tego ważnego dla Polski święta. Uczcili wysiłek patriotów, którzy w końcu XVIII wieku próbowali ratować chyląca się ku upadkowi Rzeczpospolitą.

                                                                                                                      Izabela Wlazło

 

SZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS III

„Deutsch ist einfach und macht Spaß“

 

Konkurs odbył się 23 maja 2018r. i był adresowany do uczniów klas III. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom językowy. Celem konkursu było podsumowanie trzyletniej nauki języka niemieckiego w oparciu o podręczniki „ABC Deutsch”, rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych uczniów, motywowanie uczniów do samodzielnego utrwalania i zgłębiania wiedzy oraz stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji. Maksymalnie każdy uczeń mógł uzyskać 65p.

 

I MIEJSCE – Bartosz Sołtysiak IIIa

II MIEJSCE – Michalina Lisowska IIId

III MIEJSCE – Maja Wyszomirska  IIId

Wyróżnienia: Ewa Frankiewicz kl. IIIa, Alicja Bonikowska kl. IIId

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych.

 

 Organizatorzy konkursu:
Marta Florczyk, Ewa Pruchnik

 

VI SZKOLNY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

„CZYTAM  I ROZUMIEM”

    

10 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap KONKURSU CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM „CZYTAM I ROZUMIEM”. W konkursie tym brali udział przedstawiciele klas drugich i trzecich, którzy wyłonieni zostali w eliminacjach klasowych. Uczniowie dzielnie reprezentowali swoje klasy i wypełniali test sprawdzający umiejętności czytania ze zrozumieniem. W wyniku konkursu wyłonieni zostali laureaci z klas drugich:
I miejsce-Adam Pudło,II b

II miejsce- Piotr Tężycki, IIa

III miejsce- Katarzyna Jezierska, IIa

oraz laureaci klas trzecich, którzy reprezentowali naszą szkołę w konkursie gminnym.
Byli to:

I MIEJSCE: Ewa Frankiewicz – klasa IIIa

II MIEJSCE: Teresa Drozdowska kl. IIIc, Jelisej Bagiński kl. IIIb

III MIEJSCE: Hania Zembaty kl. IIId

 

Marietta Głuch


Jarmark logopedyczny

W lutym 2018r. odbył się Jarmark Logopedyczny, w ramach którego przeprowadzono konkurs na wykonanie pomocy dydaktycznej angażującej dzieci i rodziców do poszukiwania ciekawych zadań uatrakcyjniających codzienne zmagania logopedyczne. W konkursie mogły wziąć udział wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia logopedyczne  w naszej szkole.
Uczestnicy byli oceniani zgodnie z regulaminem konkursu w dwóch grupach wiekowych według następującego kryterium:
- przydatność pomocy do ćwiczeń logopedycznych,
- pomysłowość,
- staranność wykonania.
Jury w składzie: Małgorzata Kwaśna (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim), Ewa M. Rokita (logopeda / neurologopeda) i Anna Jajor – Morawiec (logopeda) ustaliło nagrody dla następujących uczestników tegorocznego konkursu:

W kategorii klas 0-I
I miejsce ex aequo Lena Sulej kl. Ib i Dominik Iwańczak kl.0
II miejsce ex aequo Zosia Stosik kl.0 i Bartosz Widanka kl.Ia
III miejsce Ula Kozakiewicz kl.0

W kategorii klas II -III
I miejsce praca wspólna: Hania Zembaty kl. IIId z bratem Adamem

Bardzo dziękujemy rodzicom za kreatywną współpracę i zaangażowanie w przygotowaniu wraz z dziećmi ciekawych pomocy logopedycznych wzbogacających warsztat szkolnego gabinetu.

                                                                           Ewa M. Rokita
logopeda / neurologopeda

Konkurs Recytatorski klas VII i gimnazjalnych

19 lutego 2018 roku w bibliotece szkolnej w Kamieńcu Wrocławskim odbył się szkolny konkurs recytatorski klas VII oraz klas gimnazjalnych. Wzięli w nim udział najlepsi w recytacji uczniowie, którzy wygrali klasowe konkursy recytatorskie ze swoimi wspaniałymi wierszami lub prozami. Byli oceniani przez szanowne jury, w którym zasiadły panie: Dorota Żukowska, Magdalena Bobowska, Beata Sypień oraz Anna Szabla. Jury zmagało się z dość ciężkim wyborem, bo każdy się świetnie zaprezentował. Jednak, spośród wszystkich uczestników jury musiało wybrać osoby do dalszego etapu. Tymi osobami okazali się: Szymon Wrabec, Daria Węglińska, Katarzyna Rodak oraz Marzena Gałus. Wszystkim uczestnikom serdecznie podziękowano i wręczono dyplomy, bo każdy był niesamowity na swój sposób.

Iga Niewiadomska

 

DRUGI ETAP SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

KLAS II  i  III

 

8 lutego 2018r. odbył się drugi etap Szkolnego Konkursu Czytelniczego pod hasłem „Potyczki detektywistyczne”. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy etapu pierwszego.
Uczniowie zostali podzieleni na 5 drużyn mieszanych ( klasy drugie i trzecie) , a następnie losowali pytania dotyczące treści przeczytanych książek  z serii „ Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” oraz rozwiązywali krzyżówki, rebusy i zagadki wcielając się w rolę małych detektywów.  Po wspólnym naradzeniu się kapitan udzielał odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymywała punkt ( cukierek).
Wszyscy uczestnicy z dużym zaangażowaniem przystąpili do pracy w grupach. Dzielili się wiedzą i wspólnie podejmowali decyzje. W czasie rozwiązywanie rebusów i zagadek wykazali się umiejętnością logicznego myślenia i wyciąganiem prawidłowych wniosków z podanych informacji.

Zwycięzcą  „ Potyczek detektywistycznych” została drużyna w skład której wchodzili następujący uczniowie :

      

Piotr Tężyczki – kl. 2a

Anna Horach kl. – 2b

Maria Wawrzyniak – kl. 3b

Paulina Bugajska  - kl. 3c

Martyna Florczyk – kl. 3 d    

 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni cukierkami, a zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. A ponieważ to był TŁUSTY CZWARTEK, to na dzieci czekała jeszcze taca pysznych pączków.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych  wyników, a uczniów klas drugich zapraszamy za rok.   

 

                                                                                                         Organizatorzy

                                                                                                        Krystyna Szewc

                                                                                                        Barbara Milejska

                                                                                                        Dominika Gaim

 

PIERWSZY  ETAP SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO

KLAS II  i  III

 

8 stycznia 2018r. odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Czytelniczego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, uwrażliwianie na piękno języka literackiego, oraz zachęcenie rodziców do wspólnego czytania z dzieckiem i pomoc przy redagowaniu notatek.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas drugich i trzecich. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu i wykazanie się wiedzą na temat przeczytanych książek z cyklu „ Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka i Heleny Willis.

Uczniowie mieli do przeczytania 3 książki ( różne dla różnych poziomów), a następnie sporządzić notatki, które mogli wykorzystać w czasie konkursu.

Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do konkursu byli bardzo dobrze przygotowani. Na szczególną uwagę zasługują notatki, które przygotowali wspólnie z rodzicami. Zawierały one wiele ważnych informacji, a także były wzbogacone ilustracjami własnoręcznie wykonanymi lub skopiowanymi z książek. Poza tym dzieci potrafiły doskonale posługiwać się nimi. Dokładnie wiedziały gdzie szukać potrzebnych informacji.

 

WYNIKI KONKURSU

 

Troje uczniów z klas drugich zdobyło maksymalną liczbę punktów zajmując pierwsze miejsce.

I miejsce – Anna Horach – kl. 2b

                   Oliwia Sowa – kl. 2b

                   Inka Koperstyńska – kl. 2a

 

II miejsce – Katarzyna Jezierska – kl. 2a

 

III miejsce – Aniela Małecka  - kl. 2b

                      Adam Pudło – kl. 2 b

 

Na poziomie klas trzecich na wyróżnienie zasługują uczniowie klasy 3b

 

I miejsce –    Maria Wawrzyniak –kl. 3b

II miejsce –  Weronika Mucha kl. 3b

                      Kornelia Ratajska – kl. 3b

III miejsce – Michał Hądzlik – kl. 3b

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Nie jest to jednak koniec naszego konkursu. Już 8 lutego odbędzie się drugi etap, w czasie którego uczestnicy podzieleni na grupy wcielą się w bohaterów przeczytanych książek i będą rozwiązywać rebusy i zagadki detektywistyczne .

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych  wyników w pierwszym etapie.

 

                                                                                                   Organizatorzy

                                                                                                  Krystyna Szewc

                                                                                                  Barbara Milejska

                                                                                                  Dominika Gaim

 

UCZTA NA OLIMPIE

Uczta na Olimpie na stałe wpisała się w kalendarz imprez Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim. 22 lutego 2018 roku uczniowie klas piątych uczestniczyli w „Turnieju Mitologicznym”. Do konkursu uczniów przygotowali nauczyciele z wielu przedmiotów: język polski Magdalena Bobowska, Beata Domaradzka – Żak, historia Anna Jajor – Morawiec, Monika Jarmużek, plastyka Ewa Król, technika Krystyna Boraczewska.
Dzięki uprzejmości pań bibliotekarek Aleksandry Kuroń i Anny Szabli gościliśmy w Gminnej Bibliotece Publicznej i tam stworzyliśmy namiastkę Hellady.
Uczniowie na lekcjach poprzedzających rywalizację przygotowali dekoracje, zaproszenia, stroje z epoki, zdobywali wiedzę z historii, języka polskiego, plastyki, by w trakcie zabawy zamienić ją na punkty.
Na wzór dramatu antycznego inscenizowali mity, wymyślali zagadki niczym Sfinks, wyjaśniali znaczenie związków frazeologicznych. Układali i wykonywali pieśni na cześć bogów, rozwiązywali krzyżówki.
Uwagę przykuwały samodzielnie zaprojektowane i kunsztownie wykonane stroje, w których dzieci prezentowały bohaterów mitycznych: bogów, boginki i herosów.
Nie zabrakło także czegoś dla ciała, potrawy przygotowane zgodnie z grecką sztuką kulinarną znikały w mgnieniu oka z pięknie przystrojonych stołów.
W atmosferze zabawy, współpracy, arkadyjskiego klimatu dzieci przybliżały sobie wiedzę o kulturze, sztuce i literaturze antycznej tak ważnej dla cywilizacji europejskiej.

Beata Domaradzka – Żak

Konkurs na najładniejszą niemiecką wizytówkę 2017

26.09.2017 odbył się z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych szkolny konkurs z języka niemieckiego na najładniejszą wizytówkę. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-3 SP. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz rozwijanie wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckojęzycznych. Lekcja konkursu była doskonałym czasem na integrację uczniów, sprawdzeniem swoich umiejętności językowych oraz plastycznych.

Laureaci Konkursu:

I MIEJSCE: Róża Figiel-3d
II MIEJSCE: Piotr Tężycki -2a , Inka Koperstyńska-2a
III MIEJSCE: Maria Wawrzyniak-3b

Osoby wyróżnione:

Milena Krówka
Weronika Mucha
Maria Drewniak
Maja Wyszomirska
Wiktoria Dereń

Zwycięzcy uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, miłą atmosferę oraz wzorowe zachowanie podczas konkursu.

Ewa Pruchnik
Marta Florczyk

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95
liczba odwiedzin: 401323