Nawigacja

Rekrutacja

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.37.2017 
Wójta Gminy Czernica z dnia 29 marca 2017 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Czernica na rok szkolny 2017/2018

 

Postępowanie rekrutacyjne

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 kwietnia
2017 r.

14 kwietnia
2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy Prawo oświatowe

18 kwietnia
2017 r.

4 maja
2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

5 maja
2017 r.

4.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 maja
2017 r.

15 maja
2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 maja
2017 r.

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

23 maja
2017 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

29 maja
2017 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

5 czerwca
2017 r.

4.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie.

 

12 czerwca
2017 r.

5.

Opublikowanie informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej.

 

12 czerwca
2017 r.

Postępowanie uzupełniające

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 czerwca
2017 r.

16 czerwca
2017 r.

2.

Ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego

19 czerwca
2017 r.

22 czerwca
2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

23 czerwca
2017 r.

4.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną protokołu postępowania uzupełniającego oraz ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

29 czerwca
2017 r.

5.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

30 czerwca
2017 r.

Procedura odwoławcza

Lp.

Etapy rekrutacji

Terminy

od dnia

do dnia

1.

Rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

7 lipca
2017 r.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

12 lipca
2017 r.

3.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

19 lipca
2017 r.

4.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie.

 

26 lipca
2017 r.

 

 

WNIOSEK DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - POBIERZ

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA - POBIERZ

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU PODATKU ROLNEGO - POBIERZ

OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA LUB POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - POBIERZ

OŚWIADCZENIE O ROZLICZENIU PODATKU - POBIERZ

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA - POBIERZ

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI - POBIERZ

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA - POBIERZ

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95