Nawigacja

Kadra nauczycielska

 

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Klasa/wych.

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

 

Małgorzata Kwaśna

dyrektor szkoły
wf: IVa

  Małgorzata Matkowska wicedyrektor szkoły

 

Dorota Żukowska

wicedyrektor szkoły
historia: VIIabc

0a

Danuta Dudek

oddział przedszkolny

 

Beata Wrzeszcz

opieka nad oddziałem 0

Ia

Marta Florczyk

edukacja wczesnoszkolna

Ib

Marietta Głuch

edukacja wczesnoszkolna

Ic Alicja Pelc edukacja wczesnoszkolna

IIa

Barbara Milejska

edukacja wczesnoszkolna

IIb

Krystyna Szewc

edukacja wczesnoszkolna

IIIa

Zdzisława Chmura

edukacja wczesnoszkolna

IIIb

Zofia Kur

edukacja wczesnoszkolna

IIIc

Monika Walkowiak

edukacja wczesnoszkolna

IIId

Anna Telatyńska

edukacja wczesnoszkolna

IVa Bożena Nobis matematyka: IVc, IVc, IVd, IIGb, IIIGb
IVb Beata Sypień język polski: IVb, IVc, IIGa, IIIGc
IVc Karolina Kownacka język angielski: IVc, Va, Vc, VIc, IIGc
świetlica
IVd Katarzyna Jezierska wychowanie fizyczne: IVc, IVd, chłopcy: IIGabc, IIIGabc

Va

Beata Domaradzka-Żak

język polski: Va, Vb, VIc, VIIa

Vb

Justyna Hołyńska

język angielski: IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb

Vc Anna Jajor - Morawiec historia: Vb, Vc, VIa, VIb, VIc
logopeda

VIa

Jolanta Jerzycka

wf: IIIb, IIIc, Va, Vb, IVa, dziewczęta: VIIabc
gimnastyka artystyczna

VIb

Renata Kropidłowska

język niemiecki: Vabc, VIabc, VIIabc

VIc

Agata Boratczuk

informatyka: IVc, IVd, Vabc, VIabc, VIIabc

VIIa

Mariola Zaryczna

matematyka: IVb, Va, Vb, VIIa, VIIc

VIIb

Izabela Skotnicka

przyroda: IVa, Vb, Vc, VIabc
biologia: VIIb

VIIc

Eliza Zipser

język angielski: IVa, IVd, VIIa, VIIc, IIGb, IIIGa gr2

IIGa Katarzyna Rogala - Łach matematyka: IIGa, IIIGa
fizyka: VIIabc, IIGabc, IIIGabc
IIGb Magdalena Bobowska język polski: Vc, IIGb, IIGc, IIIGa, IIIGb
IIGc Elżbieta Szymańska matematyka: IIGc, IIIGc
informatyka: IVa, IVb, IIIGabc
zajęcia techniczne: IIGabc, IIIGabc
IIIGa Monika Jarmużek historia: IVabcd, Va, IIGabc, IIIGabc
IIIGb Iwona Halicka język angielski: IIGa, IIIGa gr1, IIIGbc
język niemiecki: IIGc, IIIGa gr2
IIIGc Magdalena Ryng biologia: VIIa, VIIc, IIGabc, IIIGabc
edukacja dla bezpieczeństwa: IIIGabc
wych. do życia w rodzinie: Vabc, VIIabc, IIGabc, IIIGabc
doradztwo zawodowe: VIIabc
  Zbigniew Baran wf: IVb, dziewczęta: IIGabc, IIIGabc
  Krystyna Boraczewska przyroda: IVb, IVc, IVd, Va
technika: IVabc, Vabc, VIabc
  Agnieszka Dziedzic religia: VIIabc, IIGabc, IIIGabc
wiedza o społeczeństwie: IIGabc, IIIGabc
  Dominika Gaim świetlica
  Anna Ilba matematyka: Vc, VIabc, VIIb
  Joanna Jarek-Geneja religia: IVabcd, Vabc, VIabc
  Agata Jędrzejczak język angielski: 0, Iabc, IIab, IIIabcd
  Ewa Król plastyka: IVabcd, Vabc, VIabc, VIIIabc
  Mateusz Kwaśny wf: IIIa, IIId, Vc, VIb, VIc, chłopcy: VIIabc
  Janina Mazur język niemiecki: IVabcd, IIGab, IIIga gr2, IIIGbc
świetlica
  Klaudia Nartowska język polski: IVa, VIa
  Aldona Pawłowska chemia: VIIabc, IIGabc, IIIGabc

 

Małgorzata Perlińska

pedagog

 

Marianna Piecha

świetlica

 

Agnieszka Pogoda

język polski: IVd, VIb, VIIb, VIIc

 

Ewa Pruchnik

język niemiecki: Iabc, IIab, IIIabcd

  Bożena Roemer pedagog

 

Katarzyna Roemer

psycholog

 

Ewa Rokita

logopeda

  Joanna Tomaka religia: 0, Iabc, IIab, IIIabcd

 

Mirosław Wenc

muzyka: IVabcd, Vabc, VIabc, VIIabc, IIIGabc

 

Izabela Wlazło

geografia: VIIabc, IIGabc, IIIGabc
plastyka: IIIGabc
zajęcia artystyczne: IIGabc, IIIGabc

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
    ul. Kolejowa 8
    55-002 Kamieniec Wrocławski
  • 71 318 55 95
liczba odwiedzin: 286496